Leerondersteuning

Laerskool Panorama beskik oor 'n Leerkrag Ondersteuningspan (LOS) wat ten doel het om die leerkrag te ondersteun met leerders wat spesiale onderwysbehoeftes het. Die span word deur Mev Marietjie Marais, die remediërende onderwyseres gekoördineer en word uit twee leerkragte per graad saamgestel om akademiese ondersteuning te verleen aan leerders wat uitvalle toon. Die span sluit ook in 'n Opvoeder in Remediëring, Spraak, Taal en Ouditiewe Persepsie (Mev Dalene Maree) 'n Arbeidsterapeut (Mev Rose Prins) en 'n Skoolberader (Mev Ilse Louw).

Hulpverlening aan leerders met spesiale onderwysbehoeftes sal soos volg geskied:

Alle Gr. R en 1 leerders sal gedurende skoolure gratis remediëring by Marietjie Marais ontvang.
Alle Gr. 2 - 7 leerders met uitvalle sal deur die leerkragte op die Leerder Ondersteuningspan gehelp word.

Indien individuele hulp of meer gespesialiseerde onderrig verlang word, sal die remediërende onderwyser hulp verleen. Spraak- en arbeidsterapie word vanaf Gr. R gedurende skoolure deur privaat spesialiste aangebied.

Die ondersteuningspan sal ook leeders vir psigometriese toetsing en spesiale- en / of vaardigheidskole kan verwys.