NASORGTYE
Tydens Skoolkwartaal: 12:30 – 17:30
Dag wat skool sluit: 10:45 – 17:30
Skoolvakansies: 07:00 – 17:30

  Slegs personeel word in die nasorg tussen die leerders toegelaat, ouers en die publiek moet in die portaal wag tot hulle deur ‘n personeellid gehelp word. Kennisgewings is duidelik aangebring;

  Die leerders word d.m.v. ‘n luidsprekerstelsel of tweerigtingradio na die voorportaal geroep;

  Graad 1 & 2 leerders word deur hulle toesighouers by die skool afgehaal. Hulle word daar afgemerk en klasonderwysers moet leerders wat afwesig is, rapporteer. Leerders wat direk na skool vir sport gaan en reeds op die buitemuurse lys aangedui is, verklee by die skool en gaan direk vanaf die klasse na die sportvelde. Na die oefening moet die leerders direk na die sentrum terugkeer en by hul onderskeie toesighouers aanmeld;

  Ouers word versoek om die sentrum te laat weet indien die leerders direk by die skool, of deur iemand anders as gelys, afgehaal word. Geen nasorgleerder mag vir hul ouers by enige skoolhek na skool wag as die nasorg nie in kennis gestel is nie;

  Graad 3 tot 7 leerders verklee na skool, onder toesig, by verskeie aantreklokale binne en buite die skool voor hulle by die sentrum aanmeld.

  Graad 1&2 leerders gaan tussen 13:00 en 14:00 na 2 Gr R klasse. Graad 3 – 7 leerders gaan tussen 14:45 en 16:30 na die klaskamers in die skool. Daar is te alle tye toesighouer(s) in die studielokale aanwesig;

  Ouers moet die sentrum skriftelik in kennis stel indien die leerder(s) nie by die sentrum tuiswerk moet doen nie. Indien ‘n leerder se sporttye gedurende die studietye val, verbeur hy/sy die studietyd.

  Leerders wat siek voel of beseer word tydens nasorgure, se ouers word dadelik per telefoon in kennis gestel en hulle moet telefonies toestemming gee as enige medikasie geneem moet word. In 'n noodgeval sal die ouers gekontak word en gevra word na watter hospitaal of geneesheer die personeel die leerder kan neem, sodat die ouers hulle daar kan ontmoet.

  ‘n Boete sal gehef word indien ‘n leerder laat afgehaal word. Die boete moet stiptelik binne 24 uur vereffen word. Geen leerder met uitstaande boetegeld sal by die nasorg toegelaat word nie.

  Die snoepie by die nasorg word in die kombuis gehou en bestaan uit ‘n vrugtesap, skyfies, lekkers en iets te ete soos bv. “hot dogs”.

  Leerders wat gedurende skoolvakansies die sentrum bywoon, betaal bo en behalwe die maand se nasorgfooi ‘n addisionele bedrag per leerder per dag. Die geld word met ‘n kwitansie gestaaf en in die bankrekening inbetaal. Geen leerder mag van die vakansie-opsie op skuld gebruik maak nie.

  Op die begroting word voorsiening gemaak vir vakansie uitstappies en kunsmateriale wat die kinders kan gebruik. Daar word gebruik gemaak van Elwierda Busdiens. Andersins word kulkunstenaars of ander aktiwiteite by die sentrum aangebied.

  Kontak asb die skool vir meer inligting rakende die fooie en betalingsopsies daarvan.