Voorwoord van ons Hoof

  Ek is in Brackenfell gebore, maar het in Parow groot geword. My Laerskool dae was aan die Laerskool De Tyger en ek het gematrikuleer aan die Hoërskool Tygerberg. Voordat ek hierdie pos aanvaar het, was ek adjunkhoof van Laerskool Paarl Gimnasium.

  Ek glo aan lewenslange leer en dat ‘n mens jouself op vele terreine so ver moontlik moet bemagtig, daarom is ek tans besig met my meestersgraad in opvoedkunde. Laerskool Panorama is ’n fenomenale instansie. Dit is ’n diverse skool waar almal in harmonie saam leer en speel.

  Die personeel is ’n bevoegde, positiewe span wat saamstaan om ons huidige standaarde te behou en daarop te verbeter. Ons stel hoë standaarde vir ons leerders met geleenthede om hulself te bemagtig op vele terreine. Ons span onderwysers bou aan hul selfbeeld en karakters.

  Elke kind se potensiaal moet maksimaal ontwikkel word, en eendag kan terugkyk op hul laerskooljare en sê: “Dit was ’n wonderlike reis, een waar ek maksimaal kon ontwkkel, maar nogsteeds kind kon wees!”.

  Wanneer ‘n kind sy laerskoolloopbaan so kan onthou, dan het ons as span ons doel bereik. Die kernbesigheid bly die akademie, maar skole moet gebalanseerd wees. Sport en kultuur speel ’n baie belangrike rol in die holistiese opvoeding van elke kind. Dit is belangrik dat elke ouer hul kind motiveer om aan sport en kultuur deel te neem.

  Dit gaan nie oor die A- span of kapteinskap nie, maar dit gaan oor belangrike houdings en waardes wat binne sport en kultuur opgesluit lê, wat bydrae tot die ontwikkeling van die kind in totaliteit. Kinders het nodig om te leer hoe om deel te vorm van ‘n span. Hul het nodig om te weet dat elkeen van hul nie dieselfde potensiaal het nie, maar as hulle saamwerk kan hulle hul volle potensiaal bereik.

  By Laerskool Panorama moet elke kind, onderwyser en ouer gelukkig wees. Ouers vervul ‘n kern rol rakende die opvoeding en ondersteuning van hul kinders en daarom moet ouers tyd maak vir hul kinders se opvoeding.

  Ouers se belangstelling gee aan hul kind die fondasie waarop hul kan bou om ‘n standvastige karakter te ontwikkel. Tyd is vandag so beperk, maar die belangstelling by die huis rakende akademie, die vaslegging en beklemtoning van waardes en houdings, en die ondersteuning tydens sportbyeenkomste en kultuurbyeenkomste, verseker die geborgenheid by ons leerders.

  Ons skool groei elke jaar.Dit is ons plig om meer kinders geleenthede te gee, maar dit is ook van kardinale belang dat die skool die uniekheid van Laerskool Panorama sal koester en die kultuur van uitnemendheid sal behou. Ons is trots om ‘n skool van diversiteit te wees waar leerders van verskillende tale, kulture, rasse en gelowe geakkommodeer word en ons as diverse skool harmonieus ons jeug kan bemagtig.

  Hier by Laerskool Panorama word ons kinders geleer om mekaar te respekteer en om te bou aan ‘n beter toekoms. Met die eerste groot tree in die sekulêre wêreld, sal dit ons kinders se “Geloof en Kennis” wees wat hul sal bystaan met ‘n positiewe uitkyk op die lewe.

  Ons gemeenskap kan ‘n verskil maak en daarom nooi ons die gemeenskap uit om deel te vorm van ons strewe na uitnemendheid en sodoende ‘n baken te bly wat suksesvolle jong manne en jong vroue voortbring.

  Vriendelike groete

  Anton Mostert